Lyftbordsmodell

Hård Brotschning

STENHØJs universella Table-Up-modell för mjuk brotschning och hård efterbrotschning av härdade föremål är en tung och kompakt brotschningsmaskin.

Table-Up-modellen är lätt att automatisera. Automatisering tillämpas ofta med integrering av en robot från maskinens baksida och utan säkerhetsstängsel. Detta möjliggör enkel framåtkomst till maskinen.

Välja från

Funktioner

Teknologi

STENHØJ elektromekanisk brotschning
STENHØJ Quick Tool-Change System
KNOLL kylvätsketillförsel av hög kvalitet
Automatisering

Exempel

kontakta oss

Poul Erik Jensen

Poul Erik Jensen

Technical Sales Manager

  1. +45 5388 5105
  2. pej@stenhyd.com
    • Da
    • Sv
    • En
    • De