Andra Tjänster

Andra Tjänster

Expertis på plats
Stenhøj hjälper inte bara med installation och driftsättning av dina maskiner.
Vi hjälper också när du behöver flytta dem till en ny plats - eller om du har köpt begagnad Stenhøj-utrustning kan vi hjälpa dig med en bra start och utbildning av dina operatörer.

Hjälp när dina behov förändras
Ditt företag och din verksamhet kommer naturligtvis att utvecklas och förändras med tiden, och både ingångar och kundkrav förändras.
För att hjälpa dig med dessa förändrade krav erbjuder vi en rad specialtjänster.

Flyttning
Om du behöver flytta din Stenhøj-utrustning är våra tekniker redo att komma med idéer om hur du bäst kan göra det.
Vår serviceavdelning levererar tillsammans med vår projektavdelning nödvändiga ritningar och beskrivningar av uppgiften, så att alla vet exakt hur uppgiften ska hanteras från början till slut.
Flytten kan genomföras i samarbete med våra erfarna servicetekniker, eller vi kan ta hand om hela processen.

Extra utbildning
Vi erbjuder uppdateringskurser för era operatör av Stenhøj-utrustning,
så att de får ut det bästa av era Stenhøj maskiner.